Jenaplan de Tandem

School gemigreerd naar de bestaande Office 365 omgeving, geheel beheer overgenomen op client basis.